Investerings- och Kreditinstrument

Utöver möjligheten att få direkt stöd till innovation i form av ett bidrag, finns det nu ett stigande antal offentliga program som har till ändamål att finansiera verksamheters innovativa idéer genom tillförsel av aktiekapital, lånekapital och andra former av kredit. Exempel på detta är Europeiska Investeringsbankens (EIB) instrument, instrument under svenska och nationella Tillväxtverket såsom Almi Invest, och det europeiska EIC Accelerator-instrumentet.

Därutöver kan det finnas möjlighet för fördelaktig finansiering via skatteavdrag för privata R&D-investeringar.

Innovayts experter hjälper din verksamhet med att utnyttja dessa möjligheter genom följande tjänster:

  • Screening och urval av de mest fördelaktiga investerings- och kreditinstrumenten till ert ändamål.
  • Utarbetning av ansökningar till relevanta instrument, t ex låneansökningar, finansiella planer och affärsplaner.
  • Assistans till due-diligence-processer och förhandlingar med externa investerare och förvaltare av instrument, med målet att säkra de bästa möjliga investeringsvillkoren för kunden.
  • Assistans vid förhandlingar med lån- och kreditgivare rörande typ av och villkor för kredit, räntesatser, återbetalningsplaner mm.
  • Vi implementerar ’blended finance’-strategier för kunder, där bidragsinstrument kombineras med aktie- och kreditinstrument; eller hjälper med ansökningar till redan integrerade instrument såsom EIC Accelerator (Blended Finance-option).
Berätta om ditt projekt
Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71