Funding Programmes

Swedish Agency for Economic and Regional Growth // Tillväxtverket

EN
SV

Tillväxtverket, en svensk statlig myndighet under Näringsdepartementet, främjar och stöder hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i hela Sverige. Visionen är att fler svenska företag vill, kan och vågar växa. För att stärka både företag och regioner erbjuder Tillväxtverket kunskap, nätverk och finansiering. Tillväxtverket är en bred och mångfacetterad verksamhet. Vissa initiativ och aktiviteter riktas direkt till företag och blivande entreprenörer, medan andra syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar entreprenörskap.

Tillväxtverket tillhandahåller stödmedel genom olika utlysningar och för olika projekt. Innovayt kan hjälpa dig att navigera det svenska finansieringslandskapet och hitta den finansieringsmöjlighet som förverkligar ditt forsknings- och innovationsprojekt.

Kontakta oss för att diskutera dina möjligheter

 

För mer detaljerad information och de senaste uppdateringarna, besök Tillväxtverkets officiella hemsida.

Case stories

Want to discuss your options?