Funding Programmes

EIC Accelerator

EN
DA
SV

EIC Accelerator (EICA), del av det europeiska ramprogrammet Horisont Europa, stöder innovativa och banbrytande projektidéer med finansiering från Europeiska Innovationsrådet (EIC). Det här finansieringsinstrumentet kan bevilja finansieringsstöd för hela processen från demonstration till marknadslansering och break-even.

EICA riktar sig mot företag, framför allt uppstartsföretag och små och medelstora företag (SMF), för att stöda utvecklingen och uppskalningen av innovativa idéer med hög risk och hög påverkan. Dessa innovativa idéer är idéer med potential att skapa nya eller utmana befintliga marknader. Ambitionen är att skapa tillväxt och främja internationalisering.

Finansieringsstöd genom EICA är tillgängligt för innovationer inom alla teknik- och tillämpningsområden som anses vara för riskfyllda för privata investerare att finansiera. Det är särskilt relevant för DeepTech innovationer, grundade på vetenskapliga upptäckter eller teknologiska genombrott, som behöver betydande finansiering under en längre tidsperiod innan avkastning kan genereras.

Beviljat stöd är en kombination av ett bidrag och en kapitalinvestering. Syftet med denna blandfinansiering är att överbrygga gapet från förkommersiell till marknad och uppskalning. Bidragsfinansieringen (max 2,5 miljoner euro) är avsedd till att bekosta innovationsaktiviteter (TRL 5–8), med en subventionsgrad på 70%, medan kapitalinvesteringen (vanligtvis mellan 0,5–15 miljoner euro) i första hand finansierar marknadsspridning och uppskalning.

Kommersiella Möjligheter

EICA stöder företag att ta innovativa och banbrytande idéer med stor potential från beprövad teknik till marknadsintroduktion och kommersiell lönsamhet. Syftet med det här finansieringsinstrumentet är att underlätta för uppstartsföretag och SMF att omvandla innovativa idéer till marknadsredo och skalbara produkter.

Ansökningsprocess

Ansökningsprocessen börjar med en kort Steg 1 ansökan (en rad olika frågor som efterfrågar en detaljerad beskrivning av din innovation, potentiella marknad och team, samt en slide deck och en kort videopitch). Denna ansökan kan lämnas in oavsett tidpunkt och utvärderas därefter inom 4 veckor.

Vid en godkänd Steg 1 ansökan får det ansökande företaget möjligheten att förbereda och lämna in en Steg 2 ansökan, denna involverar en omfattande skriftlig ansökan som ska lämnas in innan ett av de kommande sista ansökningsdatumen för Steg 2 ansökningar. Efter inlämningen utvärderas Steg 2 ansökan av en panel av oberoende experter.

Vid en positiv utvärdering av Steg 2 bjuds det ansökande företaget in till en intervju, därefter ges det slutliga beskedet om EICA finansieringsstödet beviljas eller ej. Intervjun anordnas cirka 8–9 veckor efter det valda slutdatumet för Steg 2 och resultatet meddelas inom 2–3 veckor efter intervjun.

Ansökningskrav

  • Enskilda uppstartsföretag eller SMF kan ansöka om EICA finansieringsstöd, vilket betyder att det inte finns något krav om ytterligare samarbetspartner.
  • EICA är ett finansieringsinstrument med hög konkurrens, därav är en av många viktiga punkter att se över innan ansökningsprocessen påbörjas att den föreslagna idéen har hög marknadspotential.
  • Ett givet företag kan delta i endast ett EICA finansierat projekt åt gången.
  • Företag med kvinnligt ledarskap (VD eller liknande roll) uppmuntras särskilt att ansöka.
  • Begränsningar för upprepande ansökningar tillämpas.

 

Behöver du hjälp med att validera din match eller förbereda din ansökan?

Kontakta oss

 

För mer detaljerad information och de senaste uppdateringarna, besök den officiella hemsida för EICA.

 

Case stories

Want to discuss your options?