Funding Programmes

European Investment Bank

EN
DA
SV

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er investeringsorganet i den Europæiske Union og desuden hovedaktionæren i den Europæiske Investeringsfond (EIF), der har til opgave at fremme bæredygtig udvikling i EU og i udlandet. Den råder over flere relevante finansieringsværktøjer til SMV’er i opstarts- og opskaleringsfasen, herunder en bred vifte af lån, risikodækkende garantier og egenkapitallignende finansiering. Finansieringen ydes enten direkte eller via lokale formidlende finansielle institutioner, som oftest forretningsbanker eller investeringsfonde. Sammen med Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som er specialiseret i finansiering af små og mellemstore virksomheder, udgør EIB altså EIB-Gruppen.

Blandt de mest anvendte finansieringsinstrumenter er InnovFin og EIB’s Venture Debt.

 

Har du brug for hjælp med validering af match eller forberedelse af din ansøgning?

Kontakt os

Case stories

Want to discuss your options?