Services

Grants

EN
DA
NO
SV

Bidrag är den mest förekommande formen av så kallad mjuk finansiering (soft funding), vilket i generella termer kan beskrivas som ekonomiskt stöd utan krav från finansiären på utspädning av ägande eller avkastning på investering. Bidrag delas vanligtvis ut av offentliga myndigheter eller institutioner för ett specifikt ändamål, oftast ämnat för att gynna samhället.

Innovayt har marknadsledande expertis när det gäller att hitta och säkra offentliga stöd och bidrag. Vi hjälper dig genom alla faser av en bidragsansökan, från idé till inlämning. Mer detaljerat, vi hjälper dig att identifiera, prioritera och utveckla din idé, rekrytera relevanta samarbetspartners, samt producera högkvalitativa ansökningar till det mest passande och relevanta finansieringsprogrammet.

Vi fokuserar främst på europeiska och nationella bidrag med anknytning till FoU, teknologi och innovation. Vi arbetar dock även med program som erbjuder stöd för kapacitetsuppbyggnad, affärsutveckling och rörlighet. Dessutom arbetar vi med program dedikerade till särskilda sektorsområden, såsom förnybar energi och hållbarhet.

Det är viktigt att den valda finansieringslösningen överensstämmer med kundens behov, därav är ett väsentligt mål att uppnå en träffsäker matchning.

 

Kontakta oss för att diskutera dina möjligheter

We can also help you

Want to discuss your options?