Funding Programmes

European Investment Bank

EN
DA
SV

Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska unionens långivande organ, har till uppgift att främja hållbar utveckling inom och utanför EU. EIB har flera relevanta finansieringsverktyg för små och medelstora företag (SMF) i uppstarts- och uppskalningsfasen, bland annat ett brett utbud av lån, riskgarantier, och finansiering i form av eget kapital. Finansieringen tillhandahålls antingen direkt eller via lokala förmedlande finansinstitut, oftast affärsbanker eller investeringsfonder. EIB bildar tillsammans med europeiska investeringsfonden (EIF), som specialiserar sig på SMF finansiering, EIB-Gruppen.

Bland de mest använda finansieringsinstrumenten finns InnoFin och EIB Venture Debt.

Behöver du hjälp med att validera din match eller förbereda din ansökan?

Kontakta oss

Case stories

Want to discuss your options?