Funding Programmes

Horizon Europe

EN
DA
SV

Horisont Europa är EUs flaggskeppsprogram för forskning, utveckling och innovation i Europa. Programmet trädde i kraft 2021, som efterträdare till Horisont 2020, och löper till 2027 med en ambitiös budget på 95.5 miljarder euro.

En av de främsta förändringarna jämfört med tidigare ramverk är att Horisont Europa är utformat med en investeringsbaserad syn på innovation, som kompletterar bidragssystemen, samt att det inkluderar en missionsdriven inställning. Denna missionsdrivna inställning är kopplad till att bemöta komplexa samhällsutmaningar genom öppenhet och samarbete, därav relevant för ett stort antal intressenter och samhällsmedborgare.

Kommersiella Möjligheter

Horisont Europa består av ett flertal finansieringsprogram som kategoriseras enligt tre huvudinriktningar, även kallat pelare:

Pelare 1: Vetenskaplig spetskompetens.

Pelare 2: Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft.

Pelare 3: Innovativa Europa.

Ramverkets generella tillvägagångssätt att bemöta samhällsutmaningar är att förse stöd till att överbrygga gapet mellan FoU och marknad. Det främsta målet är att hjälpa innovativa verksamheter att utveckla deras tekniska genombrott till funktionella produkter med kommersiellt värde.

Några av de mest attraktiva stödmöjligheterna för företag:

  1. EIC Accelerator (EICA), EIC Transition och EIC Pathfinder: Horisont Europa presenterar flera fördelaktiga finansieringsinstrument för små och medelstora företag (SMF) som har innovativa, skalbara, och riskfyllda idéer med stor marknadspotential.
  2. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): Horisont Europa finansierar utbildning, rörlighet och rekrytering av individuella forskare hos företag eller inom den akademiska sektorn.
  3. Collaborative Projects (samarbetsprojekt): Horisont Europa finansierar direkta samarbete mellan företag och forskningsinstitutioner inom flera olika teman.

För mer detaljerad information och de senaste uppdateringarna, besök Horisont Europas officiella hemsida.

Case stories

Want to discuss your options?