Funding Programmes

Horizon Europe

EN
DA
SV

Horisont Europa, organiserat av Europeiska unionen, är det övergripande europeiska ramprogrammet för forskning och innovation. Det sattes i kraft 2021, som efterträdare till Horisont 2020, och pågår till 2027 med en ambitiös budget på 95,5 miljarder euro.

En av de främsta förändringarna från tidigare ramprogram är sättet Horisont Europa är designat, dvs. med en investerings-baserad syn på innovation, snarare än ett finansieringsinstrument, och med en utmaningsdriven inställning. Denna utmaningsdrivna inställning är kopplad till att bemöta komplexa samhällsutmaningar genom öppenhet och samarbete, därav relevant för ett stort antal intressenter och samhällsmedborgare.

Kommersiella Möjligheter

Horisont Europa består av ett flertal finansieringsinstrument. Ramverkets generella angreppssätt att bemöta samhällsutmaningar är att förse stöd till att överbrygga gapet mellan FoU och marknad. Det främsta målet är att hjälpa innovativa verksamheter att utveckla deras tekniska genombrott till funktionella produkter med kommersiellt värde.

Några av de mest attraktiva stödmöjligheterna för företag:

  1. EIC Accelerator (EICA), EIC Transition och EIC Pathfinder: Horisont Europa presenterar flera fördelaktiga finansieringsinstrument för små och medelstora företag (SMF) som har innovativa, skalbara, och riskfyllda idéer med stor marknadspotential.
  2. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): Horisont Europa finansierar utbildning, rörlighet och rekrytering av individuella forskare hos företag eller inom den akademiska sektorn.
  3. Collaborative Projects (samarbetsprojekt): Horisont Europa finansierar direkta samarbete mellan företag och forskningsinstitutioner inom flera olika teman.

För mer detaljerad information och de senaste uppdateringarna, besök Horisont Europas officiella hemsida.

Case stories

Want to discuss your options?