Services

Grants

EN
DA
NO
SV

Tilskudd er den vanligste formen for offentlig finansiering, som generelt sett betyr finansiering uten krav om utvanning av eierskap eller avkastning på investering fra finansieringsinstitusjonens side. Tilskudd gis ofte av offentlige institusjoner for et bestemt formål, som oftest med mål om samfunnsnytte.

Innovayt har markedsledende ekspertise i å finne og sikre offentlig finansiering. Vi hjelper deg gjennom alle faser av søknadsprosessen, fra idé til innsending av søknaden. Mer detaljert kan vi blant annet bistå med å identifisere, velge og utvikle ideer; rekruttere relevante partnere; samt produsere komplette søknader av høy kvalitet, rettet mot det mest passende og relevante finansieringsprogrammet.

Vi fokuserer primært på europeiske og nasjonale tilskuddsordninger knyttet til FoU, teknologi og innovasjon. Men vi jobber også med programmer som tilbyr finansiering og støtte til kapasitetsbygging, forretningsutvikling og mobilitet. I tillegg jobber vi med spesifikke programmer innen diverse sektorer, inkludert fornybar energi og bærekraft.

Vårt hovedmål er å finne den beste matchen mellom støtteprogram og kundens behov.

 

Kontakt oss for å diskutere dine muligheter

We can also help you

Want to discuss your options?