Funding Programmes

Marie Skłodowska-Curie Actions

EN
DA
SV

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), del av det europeiska ramprogrammet Horisont Europa, drivs av det europeiska genomförandeorganet för forskning (European Research Executive Agency, REA) med målet att attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens i Europa. MSCA stöder banbrytande forskning och innovation samt utrustar forskare i alla skeden av karriären med nya kunskaper och färdigheter. Detta genom att finansiera och möjliggöra internationell rörlighet samt erfarenheter av olika sektorer och discipliner.

MSCA har inte enbart en positiv inverkan på enskilda forskare, utan bidrar även till utvecklingen av framgångsrika doktorandprogram, postdoktorala utbildningsprogram samt forskningssamarbeten mellan akademiska och icke-akademiska organisationer. Sedan MSCA lanserades har det blivit EU’s referensprogram för doktorand- och postdoktoral utbildning.

MSCA består av fem actions med olika målsättningar:

  1. Doctoral Networks: att implementera doktorandprogram genom partnerskap mellan organisationer från olika sektorer i och utanför Europa. Mer detaljerat, att utbilda högkvalificerade doktorand kandidater, stimulera kreativitet, förbättra innovationsförmågan och på lång sikt öka anställbarheten.
  2. Postdoctoral Fellowship: att stöda internationell rekrytering av erfarna forskare.
  3. Staff Exchanges: att uppmuntra samarbete mellan organisationer genom personalutbyten.
  4. COFUND: att tillhandahålla finansiering för regionala, nationella och internationella utbildnings- och karriärutvecklingsprogram genom samfinansiering.
  5. MSCA and Citizens: att föra forskning och forskare närmare allmänheten.

För mer detaljerad information och de senaste uppdateringarna, besök den officiella hemsida för MSCA.

Case stories

Want to discuss your options?