Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond er en statslig fond, hvis formål er at medfinansiere investeringer, som fremmer den grønne omstilling af det danske samfund. Fonden har siden 2015 opbygget en stærk portefølje af diverse projekter og udvider hvert år antallet af grønne målepunkter for at favne så bredt som muligt i forskellige sektorer.

Fonden medfinansierer projekter som er rettet mod at fremme den grønne omstilling inden for tre hovedområder: Vedvarende energi, Energibesparelser og Ressourceeffektivitet. Fonden yder lån til private såvel som offentlige virksomheder og institutioner der ønsker at implementere grønne løsninger i alle brancher.

Ansøgninger om lån kan omfatte:

  • Vedvarende energi – med det formål at erstatte fossile brændstoffer
  • Energibesparelser – for at reducere Danmarks totale energiforbrug og emissionen af især CO2, hvilket kan være inden for byggeri, infrastruktur og transport
  • Ressourceeffektivitet – for at reducere det samlede ressourceforbrug og inspirere til nytænkning af konventionelle værdikæder

Kommercielle muligheder: Et krav for at kunne søge om et lån hos den Grønne Investeringsfond er, at teknologien skal have et bevist kommercielt potentiale. Ved ansøgning hos fonden vil virksomheden eller institutionen i samråd med fonden vurdere det kommercielle og grønne potentiale i projektet.

Økonomiske forhold: Det vil være muligt at låne op til 60 procent af de samlede projektudgifter hos fonden. Det maksimale lånebeløb er 100 mio. kr. og minimum 2 mio. kr. over en projektperiode på op til 30 år. Mulighederne inden for den grønne omstilling spænder over mange brancher, og fonden tilstræber derfor, gennem dialog med ansøger og samarbejdspartnere, at skræddersy den bedste aftale til projektet.

Aktivitetstyper: Ny- og gentænkning af grønne teknologier

Krav til ansøgninger: Kriterierne for at søge hos Danmarks Grønne Investeringsfond er, at det skal være muligt at måle en grøn effekt i form af f.eks. et reduceret energiforbrug eller CO2-udledning som følge af implementeringen af løsningen, og projektet skal være økonomisk bæredygtigt.

Projekter vurderes enkeltvis på basis af de fire krav:

  • Grøn effekt
  • Sund økonomi
  • Skalérbarhed
  • Socioøkonomisk afkast

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00