Funding Programmes

Horizon Europe

EN
DA
SV

Horizon Europe (HEU) er den Europæiske Kommissions ambitiøse flagskibsinstrument for forskning, udvikling og innovation i Europa. Programmet løber fra 2021-2027 og har et 30% højere budget, €95.5 milliarder, end forløberen, Horizon 2020.

Nyt i forhold til de tidligere rammeprogrammer er, at Horizon Europe er designet med en investeringsbaseret tilgang til innovation, der supplerer tilskudsordningerne, og samtidig inkorporerer en missionsdrevet tilgang. Denne missionsdrevne tilgang er forbundet med at tackle komplekse samfundsmæssige udfordringer gennem åbenhed og samarbejde, hvilket gør den relevant for både interessenter og borgere.

Kommercielle Muligheder

Horizon Europe består af mange særskilte funding programmer under 3 pillars – Excellent Science (Pillar 1), Global Challenges (Pillar 2), and Innovative Europe (Pillar 3). Tilgangen hos Horizon Europe er at tilgå samfundsmæssige udfordringer ved at give støtte med det formål at fremme et betydeligt kooperativ mellem R&D og markederne. Overordnet set er målet at støtte innovative virksomheder med at udvikle deres særprægede teknologiske gennembrud, for derefter at ophøje dem til kommercielt levedygtige produkter med markedsværdi.

Vi har identificeret tre af de mest tiltrækkende og relevante HEU-programmer for virksomheder, som præsenteres her:

  1. EIC Accelerator (EICA), EIC Transition, og EIC Pathfinder: Disse fundinginstrumenter danner nogle af de mest attraktive muligheder for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) som sidder inde med innovative og skalerbare ideer, der både har høj risiko forbundet med udvikling og udgør et stort markedspotentiale.
  2. Marie Sklodowske- Curie Actions (MSCA): Gennem dette program yder Horizon Europe støtte til træning, mobilitet og rekruttering af forskere, både i virksomheder og i den akademiske verden.
  3. Collaborative Projects: Her er der mulighed for at opnå støtte til direkte samarbejde mellem virksomheder og forskningsenheder/forskningsinstitutioner inden for en bred vifte af temaer.

For yderligere information og de seneste nyheder, gå til programmets officielle hjemmeside.

Case stories

Want to discuss your options?