Funding Programmes

Innobooster

EN
DA

Innobooster-programmet anses for det vigtigste finansieringsprogram i Danmark, hvor der tilbydes støtte til innovative SMV’er gennem ansættelse af akademisk/forskningsmæssigt personale, indkøb af forsknings- og udviklingstjenester og andre innovationsaktiviteter. Innobooster-programmet organiseres af Innovationsfonden, hvis hovedformål er at støtte overførslen af innovative idéer til nye løsninger, der bidrager til udvikling af viden og avanceret teknologi, og som til gengæld styrker forskning og innovative løsninger til gavn for dansk vækst og beskæftigelse.

Kommercielle Muligheder

Innobooster tilbyder muligheder for danske SMV’er, der ønsker at udvikle og modne nye produkter eller tjenester for at forbedre en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst.

Finansiering

Innobooster finansierer projekter med tilskud på mellem 50.000 og 5 mio. kr. med en projektvarighed på op til 2 år. Støtteberettigede omkostninger dækkes med en støttesats på 35%, med mulighed for at opnå en højere effektiv støttesats for projekter, der ansøger om tilskud på op til 1.5 mio. kr.

Krav

For ansøgninger, der indsendes til Innobooster-programmet, skal følgende punkter påvises:

  • Nyhedsværdi: Virksomheden skal iværksætte nye udviklingsaktiviteter, og resultatet af projektet skal adskille sig markant fra det, der findes på markedet i dag.
  • Værdiskabelse og forretningspotentiale: Virksomheden skal sandsynliggøre, at den kan opnå en betydelig konkurrencefordel og på lang sigt opnå fortjeneste ved hjælp af løsningen.
  • Gennemførelse: Det skal være tydeligt, hvilke konkrete aktiviteter der skal gennemføres i projektet, samt hvilke konkrete resultater virksomheden vil have efter projekter, og hvordan disse skal anvendes.
  • Finansiel effektivitet: Projektet skal være realistisk budgetteret, og det ønskede tilskud skal stemme overens med den forventede forretningsgevinst samt projektets risiko.

Derudover er det et krav, at den ansøgende SMV har tiltrukket minimum 100.000 kr. i ekstern kapital i de 3 år forud for ansøgningen, eller kan fremvise et bruttoresultat på minimum 250.000 kr. som påvist i det foregående års regnskabsrapport.

Desuden skal projektet falde ind under et af følgende tre temaer:

  1. Grøn forskning, teknologiudvikling og velfærdsteknologi
  2. Life science, sundhed og velfærdsteknologi
  3. Strategisk og udfordringsdrevet innovation inden for nye teknologier

 

Har du brug for hjælp med validering af match eller forberedelse af din ansøgning?

Kontakt os

 

For yderligere og mere detaljeret information, samt de seneste nyheder, henvises til programmets officielle hjemmeside.

Case stories

Want to discuss your options?