Program for Grøn Teknologi (MUDP)

Program for Grøn Teknologi (MUDP) skal understøtte gennemførelse af danske miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidig med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. Dette skal ske ved at give tilskud til projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidig styrke danske virksomheders grønne konkurrenceevne.

MUDP er et oplagt program til især kommercielt motiverede projektideer på miljøteknologi-områder, med deltagelse af private virksomheder. Programmet udbydes inden for brede temaer, fx: Vand og klimatilpasning, Ressourcer og affald, Virksomheders ressourceeffektivitet, Økologisk byggeri, Ren luft og mindre støj, samt Kemikalier.

Ansøgninger til Program for Grøn Teknologi kan omfatte:

  • Udvikling
  • Test
  • Demonstration

Kommercielle muligheder

Program for Grøn Teknologi er med til at sikre gode muligheder for virksomheder til at udvikle nye grønne teknologier og løsninger, som de kan sælge både på hjemmemarkedet og på det globale marked, og som kan hjælpe dem, og andre virksomheder, med at leve op til deres miljøforpligtelser.

Økonomiske forhold  

Støtteprocenter under Program for Grøn Teknologi (MUDP) afhænger af deltagertype og aktivitet. Den typiske støtteprocent for virksomhedsdeltagere til udviklings- og demonstrationsaktiviteter ligger omkring 50 procent.

MUDPs aktivitetstyper: R&D og Demonstration  

Krav til MUDP-ansøgninger  

Private og offentlige virksomheder og andre aktører kan søge om tilskud, enten individuelt eller i konsortier. Ved vurdering af en ansøgning lægges der særligt vægt på, om projektet:

  • bidrager til grøn omstilling og et bedre miljø
  • bidrager til at give dansk erhvervsliv bedre muligheder for at skabe konkurrencedygtig miljøteknologi
  • har teknologisk nyhedsværdi, og
  • om der er tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00