Innovationsstöd

Innovayt är experter på att hjälpa kunder med finansiering från offentliga stödprogram.

Vi hjälper kunden att identifiera, välja ut och ansöka om passande stödprogram, samt att utveckla kundens projektidé. Vi hittar de rätta samarbetspartnerna till projektet och utarbetar en ansökan av hög kvalitet, riktad mot det utvalda stödprogrammet.

Vårt huvudfokus är på europeiska och nationella stödprogram inom forskning, utveckling och innovation. Vi är även inriktade på program som stödjer kapacitetsbyggande aktiviteter, affärsutveckling, personalmobilitet, uppbyggnad av infrastruktur, samt tema- och sektor specialiserade program såsom förnyelsebar energi och digitalisering. Vi ser till att det utvalda stödprogrammet överrensstämmer med kundens behov, vilket är en förutsättning för en lyckad ansökning.

Se här för en överblick av de olika stegen i ansökningsprocessen.

Berätta om ditt projekt
Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.
Thomas Elmbæk Knudsen telmbaek@innovayt.eu +45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71