Store bedrifter

For større virksomheter representerer offentlige støtteordninger en rekke muligheter for å styrke innovasjon. Programmene tilbyr innovasjonsmuligheter i form av ekstra finansiering til virksomhetens prosjekter, og samarbeid med kompetente eksterne partnere.

Anvendt på riktig måte, kan støtteprogrammer gi store virksomheter permanent adgang til den nyeste teknologi samt de mest attraktive internasjonale partnere på bedriftens forretningsområde. Finaniseringen kan komme i form av støtte eller gjennom programmer knyttet opp mot aksjeinvesteringer eller kreditt.

Programlandskapet forandrer seg kontinuerlig, og selv større virksomheter kan ikke opprettholde et konstant overblikk over mulighetene.

Hos Innovayt er vi eksperter i alle aspekter innen innovasjonfinansiering, fra idé til implementering. I vårt arbeid med store bedriftskunder anvender vi vår kunnskap om programmene til kontinuerlig overvåking av mulighetene og valg av  riktige prosjekter slik at kunden får maksiaml verdi av programmene.

For store bedrifter kan vi hjelpe med:

  • Utviklingen av finaniseringsstrategier, inkluderer for eksempel lister over støttemuligheter til forskjellige forretningsområder eller prosjektideer. Oversikter kan være øyeblikksbilder eller dynamiske over tid.
  • Forbredelse og utvikling av effektive søkander på vegne av bedriftene som Innovasjonsfondet eller Eus rammeprogram.
  • Utarbeide søknader om askje- og kredittprogrammer som EIC Accelerator, European Investment Bank eller Growth Fund
  • Kontinuerlig overvåking av muligheter og tjenester for selskapets eksterne finaiseringarbeid
  • Hjelp til prosjektledelse, herunder kontraktforhandlinger med støttende prosjekter
  • Utdannelses- og opplæringsaktiviteter relatert til innovasjon og prosjektledelse
Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71