Om Oss

Innovayt er en konsulentvirksomhet innenfor innovasjon. Våre spesialiteter er å hjelpe bedrifter med finansiering av deres innovasjonsprosjekter gjennom støttesøknader av høy kvalitet.

Innovayts misjon er å hjelpe klienter med å skape verdier gjennom innovasjon. Vi kombinerer en solid bedrift -og teknologibakgrunn med overlegen kunnskap om nasjonale og internasjonale støtteordninger. Med dette kan vi utgjøre en positiv forskjell for prosjektene – fra idéutvikling til finansiering og implementering av prosjektet.

Innovayts bedriftsfilosofi er basert på selvstendighet, kompetent rådgivning og en åpen tilnærming til innovasjon.