Om oss

Innovayt er en konsulentvirksomhet innenfor innovasjon. Våre spesialiteter er å hjelpe bedrifter med finansiering av deres innovasjonsprosjekter gjennom støttesøknader av høy kvalitet.

Innovayts misjon er å hjelpe klienter med å skape verdier gjennom innovasjon. Vi kombinerer en solid bedrift -og teknologibakgrunn med overlegen kunnskap om nasjonale og internasjonale støtteordninger. Med dette kan vi utgjøre en positiv forskjell for prosjektene – fra idéutvikling til finansiering og implementering av prosjektet.

Innovayts bedriftsfilosofi er basert på selvstendighet, kompetent rådgivning og en åpen tilnærming til innovasjon.

Klikk her for å se personvernreglene.

Misjon & Verdier

Innovayts misjon er å hjelpe våre kunder med å skape verdi gjennom innovasjon.

Som fundamentet i vår filosofi har Innovayt definert et sett verdier rundt følgende tre prinsipper:

  • Innovayt skal skape verdier ved å styrke innovasjonsevne og –resultater for alle kunder
  • Innovayt skal strebe etter å tilby den beste faglige standard i alle ytelser til våre kunder
  • Innovayt er en bedrift som tar sosialt og etisk ansvar

Innovayt er en moderne konsulentbedrift med en tilsvarende personalpolitikk. Vi streber etter å gi våre ansatte maksimalt ansvar og utfordringer.

Vår historie

Innovayt ble grunnlagt i slutten av 2006 av en gruppe partnere med forskjellig bakgrunn i offentlig innovasjonspolitikk, støtteordninger og privat konsulentbransje.

Siden da har bedriften utviklet seg og er i dag vokst til en markedsførende posisjon på dens hjemmemarked i Skandinavia og Portugal. Samtidig er det gjennom årene blitt rekruttert et utvalg høyt kvalifiserende konsulenter som sitter på forskningskompetanser innen alle vesentlige akademiske disipliner.

Gjennom årene har etterspørselen etter Innovayts ytelser utviklet seg fra rene støttesøknader og spekteret av oppgaver har økt. I de senere årene har en rekke større oppgaver, dels omkring mobilisering av SMB (små og mellomstore bedrifter) (iFacilitator), dels omkring permanent rådgivning av bedrifter og organisasjoner om innovasjonsprogrammer (i-Generator), blitt løst for kunder. Dette har etablert iFacilitator og i-Generator som vesentlige produktområder for Innovayt ved siden av i-Funding (søknader). Alle bedriftens ytelser og oppgaver faller under betegnelsen innovasjonsrådgivning.

Tilsvarende er kundebasen utvidet betydelig. Fra opprinnelig mindre bedrifter, til nå en lang rekke universiteter, forskningsinstitusjoner og store bedrifter. Innovayt har en bred kundebase i Norge som er representert av både bedrifter og offentlige forskningsinstitusjoner.

Innovayt har i dag 45  faste ansatte konsulenter og er etablert med kontorer i København, Oslo, Braga og Porto (Portugal). Se medarbeidere.

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Kenneth Glarbo

kglarbo@innovayt.eu
Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71