Forretningsplaner

Hos Innovayt er vi eksperter på å utvikle og presentere skriftlige forretningsplaner, enten de brukes til et fond eller lånesøknad, til en investorbase,  markedsføring eller på annen måte.

Skriftlig kommunikasjon av høy faglig kvalitet og i en profesjonell form er vår kjernekompetanse, som vi bruker i alle søknader om finansiering. Vi har en veldig bred base av konsulenter med dyp teknologisk og kommersiell forståelse, og vi er derfor en ideell samarbeidspartner for selskaper å utarbeide forretningsplaner i alle sammenhenger. Typiske oppgaver vi løser er:

  • Utvikling, sparing og utarbeidelse av skriftlige forretningsplaner for kunder
  • Pitch dekk og presentasjoner for møter med verdipapirfond eller andre investorer
  • Utarbeidelse av bedrifts- og produktpresentasjoner av profesjonell standard for markedsføringsformål
  • Utarbeidelse av analyser, markedsundersøkelser og lignende for høyteknologikunder
Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71