Stora Företag

För stora företag erbjuder offentliga finansieringsinstrument ett brett utbud av möjligheter för att stärka innovationskraften. Programmen kan innebära mer innovation för ett företag i form av extra finansiering av företagets projekt, samt bättre innovation i form av samarbete med kompetenta externa samarbetspartners.

Finansieringsprogram kan ge stora företag tillgång till den nyaste teknologin och de mest attraktiva internationella samarbetspartnerna inom företagets affärsområde, förutsatt att dessa program är använda på ett effektivt sätt. Finansieringen kan komma i form av bidrag eller via program för aktieinvesteringar eller kredit.

Landskapet för finansieringsprogram förändrar sig dock konstant, vilket gör det är det svårt, även för stora företag, att bibehålla en översikt över de finansieringsmöjligheter som finns inom deras område.

Vi på Innovayt är experter på alla aspekter av bidragsfinansiering; från idé till implementering. I vårt arbete med stora företagskunder tillämpar vi denna expertis för att löpande överväga möjligheterna och välja ut passande projekt. Därigenom försäkrar vi att våra kunder får ut maximalt värde från finansieringsprogrammen.

Våra tjänster för stora företag innefattar:

  • Utarbetning av finansieringsstrategi: t ex översikter över bidragsmöjligheter till olika affärsområden eller projektidéer. Översikter kan vara ögonblicksbilder eller tidsdynamiska.
  • Förberedelse och författande av effektiva ansökningar till offentliga finansieringsprogram, t ex VINNOVAs utlysningar eller EUs Horizon 2020-ramverksprogram.
  • Utarbetningar av ansökningar till aktieinvesterings- och kreditprogram, t ex EIC Accelerator eller Europeiska Investeringsbankens program.
  • Löpande övervägning av möjligheter, samt service i samband med företagets arbete med extern finansiering.
  • Hjälp till projektledning, inklusive kontraktsförhandling efter beviljande av finansiering av projekt.
Berätta om ditt projekt
Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71