Små och Medelstora Företag

Innovayt identifierar den bidragsordning eller det finansieringsinstrument som passar ditt projekt. Vi utarbetar en effektiv ansökning som optimerar dina chanser för finansiering.

Som en innovativ SME, känner du kanske igen en eller flera av följande situationer:

  • Du har en idé till en ny produkt eller process som har potential att öppna nya marknader; men du har inte pengar eller saknar relevanta samarbetspartners för genomförande.
  • Du har redan utvecklat en ny produkt eller tjänst; men du behöver finansiering och en strategi för marknadslansering och den första försäljningen.
  • Du har svårt att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till utvecklingsprojekt och letar efter nya sätt att tillföra kunskap till verksamheten.
  • Du står inför kapacitetsbegränsningar och letar efter möjligheter att utöka produktionen, antingen lokalt eller internationellt.

I dessa situationer kan extern finansiering vara en möjlighet för dig. Finansieringen kan komma från många nationella och europeiska finansieringsinstrument, vilka är riktade mot små till medelstora företag. Finansieringen kan även komma i form av bidrag, aktieinvesteringar eller kredit.

Hos Innovayt vägleder vi dig som kund genom hela förloppet; från idé till urval av finansieringskälla och färdigställande av ansökning, samt förhandling av finansieringsvillkor och projektinledning.

Vi använder vår gedigna kunskap och erfarenhet till att hitta den bästa finansieringskällan för ditt ändamål. Genom att överlämna ansökningsarbetet till oss, optimerar du dina chanser för framgång i form av säkrad finansiering till projektet.

Berätta om ditt projekt
Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.
Thomas Elmbæk Knudsen telmbaek@innovayt.eu +45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71