Projektledning

Ett typiskt bekymmer för ansökande av offentliga innovationsstöd är omfånget av den extra projektledningen och rapporteringen som tillkommer vid en beviljad ansökning.

Baserat på lång erfarenhet, har vi på Innovayt uppfattningen om att dagens krav på projektledning och rapportering är begränsade inom de flesta programmen och kan därmed genomföras på egen hand av de flesta kunder.

För kunder som inte har resurser eller känner sig osäkra på området, kan Innovayt hjälpa till med följande:

  • Uppsättning och kvalitetssäkring av kundens interna system och processer för självständig projektledning.
  • Utförande av obligatorisk rapportering till programansvarig i löpet av projektet, med hänsyn till både innehåll, uppnådda resultat samt finansiell rapportering.
  • Hjälp med eventuell kontraktsförhandling innan ingått finansieringskontrakt med t ex EU.
  • Löpande assistans till projektledning med en fast Innovaytkonsult som kontaktperson.
Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.

Morten Kröger

mkroger@innovayt.eu
Phone: +351 919 799 788

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71