Om Oss

Innovayt är en konsultbyrå som arbetar med innovation. Vi är specialister på att hjälpa våra kunder att finansiera sina projekt genom högkvalitativa bidragsansökningar.

Innovayts mission är att hjälpa kunder att skapa värde genom innovation. Vi kombinerar en gedigen teknologisk- och affärsförståelse med överlägsen kunskap inom nationella och internationella finansieringsinstrument. Detta tillåter oss att göra en positiv skillnad på projekt – från idé och koncept till finansiering och genomförande – och försäkra att våra kunders idéer implementeras till sin fulla potential.

Innovayts konsultfilosofi bygger på oberoende och kompetent rådgivning, samt en öppen inställning till innovation.

Mål & Värderingar

Innovayt’s mission är att hjälpa våra kunder att skapa värde genom innovation.

Som en grund till vår mission och i enlighet med våra värderingar, har Innovayt definierat tre övergripande principer:

  • Innovayt ska skapa värde genom att stärka innovationsförmågan och prestandan hos samtliga kunder;
  • Innovayt kommer alltid sträva efter att representera och leverera hög professionell standard;
  • Innovayt är ett socialt och etiskt ansvarstagande företag.

Vi är en modern konsultbyrå med uppdaterad och socialt ansvarstagande personal politik. Vi strävar efter att ge våra medarbetare maximalt med utmaningar och ansvar, inom de möjligheter som fastställts av vår verksamhet samt de kunskaper och kompetenser som finns hos vår personal.

Historia

Innovayt grundades 2006 av en grupp partners med olika bakgrunder från innovations policy, bidragsfinansiering, och management consulting.

Sedan dess har företaget vuxit och nått en ledande position på hemmamarknaderna i Skandinavien och Portugal. Flera högt kvalificerade konsulter har även blivit del av Innovayt, varav samtliga erhåller teknologiska och forskningskunskaper på doktorandnivå inom alla större akademiska discipliner samt djup kunskap inom kommersiella och finansiella discipliner.

Under åren har efterfrågan på Innovayt’s tjänster successivt ökat och erfarenheten av uppdrag som genomförts har vidgats. Under de senaste åren har ett antal projekt med fokus på SMF företag mobilisering (i-Facilitator) och permanent stöd till företag samt organisationer runt om innovationsfinansiering (i-Generator) genomförts. Detta har etablerat i-Facilitator och i-Generator som produktområden tillsammans med i-Finansiering (applikationer). Alla dessa variationer av uppdrag som genomförs av Innovayt förblir dock inom sfären av innovations konsulttjänster.

Därtill har vår kundbas expanderat och diversifierats från små och medelstora företag, till att nu även inkludera ett stort antal europeiska universitet, forskningsorganisationer och multinationella företag.

Idag har Innovayt 45 fast anställda konsulter, med kontor i Köpenhamn (Danmark), Oslo (Norge), Braga och Porto (Portugal). Se team och kontaktinformation.

Berätta om ditt projekt
Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71