Offentlig Sektor

Innovayt har lång erfarenhet av offentlig politik inom forsknings- och innovationsområden. Vi är en välkänd och betrodd partner för europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter som vill utvärdera och förbättra sin politik och sina program inom området.

Samtidigt som Innovayts huvudsakliga verksamhet består av rådgivning till privata företag inom ansökning till finansieringsprogram, har våra konsulter en bred och gedigen erfarenhet av innovationspolitik inom det offentliga. Flera av våra medarbetare har arbetat för offentliga institutioner såsom departement, regioner och kommuner samt haft nyckelpositioner i dessa rörande innovationspolitik.

Denna kombination ger Innovayt en unik position som expert i både utbud och efterfråga när det kommer till innovationspolitik. Det gör det möjligt för oss att utarbeta analyser och projekt av hög kvalitet för offentliga kunder, då vi tar avstamp i konkret kunskap från brukarna av innovationspolitiken och politikens inverkan.

Innovayts tjänster till kunder inom den offentliga sektorn innefattar:

  • Strukturerade förlopp för regionala myndigheter och branschorganisationer, som har syftet att öka deltagandet bland lokala företag och institutioner i offentliga stödprogram (i-Facilitator).
  • Förberedelse och utarbetande av effektiva stödansökningar för offentliga programsökare.
  • Analyser, utvärderingar, utredningar och rekommendationer inom innovationspolitik.
  • Utbildningsaktiviteter och workshops relaterade till innovation, finansiering och projektledning.
Berätta om ditt projekt
Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.
Thomas Elmbæk Knudsen telmbaek@innovayt.eu +45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71