Finansieringsstrategi

Det kan vara svårt att få en överblick över möjligheterna i det europeiska finansieringslandskapet. Det är ett ständigt föränderligt landskap då vissa instrument implementeras, medan andra ändras eller upphör.

Med lång erfarenhet av offentlig innovationsfinansiering kan vi hjälpa dig att skapa en tydlig överblick och utveckla en effektiv finansieringsstrategi för dina innovationsaktiviteter eller konkreta projektidéer.

I vårt arbete med finansieringsstrategier tar vi hänsyn till och analyserar alla viktiga faktorer som påvisar överensstämmelse med ett specifikt stödprogram och därmed även ansökans relevans. Det innefattar aspekter som nyhetsvärde, stödjande aktiviteter, verksamhetens existerande profil och affärsplan, samt formkrav i programmet. Därutöver tillkommer även en rad informella aspekter såsom historiska framgångsnivåer och tidigare stöttade projekt i det tilltänkta stödprogrammet.

Utöver detta räknar vi även på den initiala investeringen i tid och pengar som kunden kan förvänta sig vid igångsättning av en ansökan, samt vid senare projektledning och avrapportering för en beviljad ansökning eller investering från det tilltänkta programmet.

Tillsammans utgör dessa element ett välbaserat underlag för verksamheten, när det kommer till att ta ett beslut angående ansökning till ett eller flera finansieringsinstrument.

Funding Scan

Ett exempel på Innovayts arbete med finansieringsstrategi är Innovayt Funding Scan, en tjänst riktad mot våra kunder som önskar en komplett överblick över stöd- och finansieringsmöjligheter för ett helt företag eller forskningsorganisation, alternativt för ett antal projektidéer eller affärsområden hos kunden.

Resultatet av en Funding Scan är en grundlig rapport över alla relevanta finansieringskällor där alla väsentliga villkor, förhållanden och krav i programmen är sammanfattade i överskådlig form. Detta gör det möjligt att jämföra programmen på de aspekter som är viktigast för ansökarna, exempelvis åtkomstkrav, stödvillkor och konkurrenssituationen inom programmet.

Målet med Innovayt Funding Scan är att ge kunden ett underlag för urval och prioritering av finansierings- och stödmöjligheter i förhållande till kundens projektidéer. Därmed skapar det även ett underlag för beslut om igångsättning av ansökningar till utvalda finansieringsinstrument.

Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.

Thomas Elmbæk Knudsen

telmbaek@innovayt.eu
+45 25 28 63 61

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71