Affärsplaner

Vi på Innovayt är experter i att utveckla och presentera affärsplaner, vare sig det tilltänkta ändamålet är en fond- eller låneansökning, en investeringspitch, marknadsföring, eller annat.

Vår kärnkompetens som vi använder i samtliga finansieringsansökningar är skriftlig förmedling av hög professionell kvalitet och form. Vi har en bred bas av konsulter med djupgående teknisk och kommersiell förståelse. Därmed är vi en ideal partner åt företag och verksamheter gällande förberedelser av affärsplaner i alla sammanhang. Typiska uppgifter vi assisterar med:

  • Utveckling, rådgivning och förberedelse av skriftliga affärsplaner för kunder, med hänsyn till finansieringsansökningar.
  • Pitch decks och presentationer att använda vid möten med investerare.
  • Utförande av firma- och produktpresentationer av professionell standard till marknadsföringsändamål.
  • Utförande av analyser, marknadsundersökningar och dylikt för kunder verksamma inom högteknologiska affärsområden.
Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé? Kontakta oss gärna för att diskutera dina möjligheter.

Morten Kröger

mkroger@innovayt.eu
Phone: +351 919 799 788

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71