Har du en

innovativ idé?

Vi hjälper dig finansiera den genom professionella ansökningar om bidrag, investering eller kredit.

Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé? Kontakta oss för att diskutera dina möjligheter:

+45 88 70 87 30

Innovayt Nyheter

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00