Små & Medelstora Företag

På Innovayt, finner vi dem bästa tillgängliga finansierings möjligheterna för dina ändamål. Vi använder vår omfattande kunskap och nätverk för att hitta den bästa partner för ditt projekt.

Som ett företag inom kategorin Små & Medelstora Företag (SMF), kan Ni ofta ställas inför en eller flera av följande utmaningar:

  • Ni har en idé till en ny produkt eller process, vilket kan öka er konkurrenskraft eller öppna nya marknader, men ni behöver finansiering och relevanta partner för att genomföra den.
  • Ni har redan en ny produkt eller tjänst färdig för lansering på marknaden, men ni behöver finansiering och en raffinerad strategi för att hjälpa er med den kritiska första försäljningen.
  • Ni har en stark kunskapsbas inom företaget, men ni måste komma i kontakt med viktiga externa teknikpartner för att befästa och förbättra er position.
  • Ni finner det svårt att hitta och rekrytera kvalificerad personal för R&D-aktiviteter.
  • Ni står inför kapacitetsbegränsningar och vill utöka er produktion lokalt eller internationellt.

I dessa situationer, kan bidragsfinansiering vara en källa till hjälp för att övervinna dina utmaningar. Oavsett om ni har egen R&D-kapacitet eller inte, så har EU-bidrags landskapet många möjligheter för finansiering och stöd till små & medelstora företag.

Genom att outsourca ansökningsarbetet till oss, kan ni optimera dina chanser för säkrad finansiering och ett framgångsrikt genomförande av din projektidé. På Innovayt, kallar vi hela cykeln från val av bidragsmöjligheter till slutförandet av ansökning för i-Funding.

Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé, så kontakta oss gärna för en diskussion om dina möjligheter.

Beskriv ditt projekt här
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu

Kommande tidsfrister för SMFEU
Horizon 2020
19-02-2020
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
22-10-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
26-09-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D