Små & Medelstora Företag

På Innovayt, finner vi dem bästa tillgängliga finansierings möjligheterna för dina ändamål. Vi använder vår omfattande kunskap och nätverk för att hitta den bästa partner för ditt projekt.

Som ett företag inom kategorin Små & Medelstora Företag (SMF), kan Ni ofta ställas inför en eller flera av följande utmaningar:

  • Ni har en idé till en ny produkt eller process, vilket kan öka er konkurrenskraft eller öppna nya marknader, men ni behöver finansiering och relevanta partner för att genomföra den.
  • Ni har redan en ny produkt eller tjänst färdig för lansering på marknaden, men ni behöver finansiering och en raffinerad strategi för att hjälpa er med den kritiska första försäljningen.
  • Ni har en stark kunskapsbas inom företaget, men ni måste komma i kontakt med viktiga externa teknikpartner för att befästa och förbättra er position.
  • Ni finner det svårt att hitta och rekrytera kvalificerad personal för R&D-aktiviteter.
  • Ni står inför kapacitetsbegränsningar och vill utöka er produktion lokalt eller internationellt.

I dessa situationer, kan bidragsfinansiering vara en källa till hjälp för att övervinna dina utmaningar. Oavsett om ni har egen R&D-kapacitet eller inte, så har EU-bidrags landskapet många möjligheter för finansiering och stöd till små & medelstora företag.

Genom att outsourca ansökningsarbetet till oss, kan ni optimera dina chanser för säkrad finansiering och ett framgångsrikt genomförande av din projektidé. På Innovayt, kallar vi hela cykeln från val av bidragsmöjligheter till slutförandet av ansökning för i-Funding.

Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé, så kontakta oss gärna för en diskussion om dina möjligheter.

Beskriv ditt projekt här
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu

Kommende deadlines for SMFEU
Horizon 2020
22-10-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
26-09-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
23-05-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
28-03-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
EUROSTARS
28-02-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Research intensive SMEs - technology and product development
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
21-02-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
15-01-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
MSCA-ITN: Innovative Training Networks
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
15-01-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
LIFE
26-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Climate - Integrated Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
26-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment - Integrated Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
20-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment - Preparatory Projects and Technical Assistance Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
20-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Climate - Technical Assistance Projects
Type of activity
R&D
EU
EUROGIA2020
16-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
EUROGIA2020 - Support and promotion of international partnerships developing innovative projects in low-carbon energy technologies
Type of activity
R&D
EU
LIFE
15-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment - Nature and Biodiversity and GIE - Environmental Governance and Information. Traditional Projects.
Type of activity
R&D
EU
LIFE
12-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment and Ressource Efficiency - Traditional Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
07-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Climate - Traditional Projects
Type of activity
R&D