Offentliga Verksamheter

Innovayt har en mångårig erfarenhet av offentlig innovations politik, och är en betrodd partner för europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter som vill utvärdera och utveckla sin forsknings- och innovations politik.

Innovayt huvudsakliga verksamhet består av rådgivning till privata företag inom användning av stödprogram. Dock är det viktigt att framhäva att vi även har stark bakgrund inom innovations politik, då flera av våra medarbetare har arbetat för offentliga institutioner och haft nyckelpositioner inom innovations politik. Som sådan, är vi experter inom både efterfrågan- och utbudssidan av innovationspolitiken, och erbjuder ett komplett perspektiv för offentliga beslutsfattare.

Innovayt’s tjänster till kunder inom den offentliga sektorn innefattar:

  • Analys, rapportering och rekommendations arbete. Till exempel, utvärderar vi program och ger råd om utformningen och genomförandet av offentliga innovations program
  • Projekt generation för regionala myndigheter eller branschorganisationer, som syftar till att öka deltagandet från lokala företag i finansierade R&D-projekt (i-Facilitator)
  • Utveckling, bedömning och benchmarking av nationell, regional och lokal affärsutvecklings politik
  • Projekt evaluering för finansieringsmyndigheter
  • Tal vid konferenser och utbildningsverksamhet inom innovations politik och program.
Morten Kröger
bulb

Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé, så kontakta oss gärna för en diskussion om dina möjligheter.

Beskriv ditt projekt här
Morten Kröger
mkroger@innovayt.eu

Kommende deadlines for Offentliga VerksamheterEU
Horizon 2020
22-10-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
26-09-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
23-05-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
28-03-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
EUROSTARS
28-02-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Research intensive SMEs - technology and product development
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
21-02-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
15-01-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
MSCA-ITN: Innovative Training Networks
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
15-01-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
LIFE
26-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Climate - Integrated Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
26-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment - Integrated Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
20-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment - Preparatory Projects and Technical Assistance Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
20-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Climate - Technical Assistance Projects
Type of activity
R&D
EU
EUROGIA2020
16-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
EUROGIA2020 - Support and promotion of international partnerships developing innovative projects in low-carbon energy technologies
Type of activity
R&D
EU
LIFE
15-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment - Nature and Biodiversity and GIE - Environmental Governance and Information. Traditional Projects.
Type of activity
R&D
EU
LIFE
12-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Environment and Ressource Efficiency - Traditional Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
07-09-2016
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
Climate - Traditional Projects
Type of activity
R&D