Om Oss

Innovayt är konsultbolag som arbetar med innovation. Vi är specialister på att hjälpa företag få finansiering för sina projekt genom högkvalitativa bidragsansökningar.

Innovayt’s mission är att hjälpa kunder att skapa värde genom innovation. Vi kombinerar en solid affärs- och teknisk förståelse med överlägsen kunskap om nationella och internationella bidragsfinansieringsinstrument. Detta gör att vi kan göra en positiv skillnad projekt - från idé och koncept till finansiering och genomförande - och se till att våra kunders idéer implementeras till sin fulla potential.

Innovayt's konsultfilosofi bygger på oberoende, kompetent rådgivning, och en öppen inställning till innovation.