Innovayt assisterade ansökning till ‘Marie Curie’s Innovative Training Network’ med rekordhöga 99,4% i utvärdering

Innovayt assisterade ansökning till ‘Marie Curie’s Innovative Training Network’ med rekordhöga 99,4% i utvärdering

03-09-18

I början av 2018, så assisterade Innovayt det Medicinska Centret vid Groningens Universitet (UMCG), Nederländerna, med förberedelsen av en framgångsrik ansökning till programmet ’Marie Curie Initial Training Networks’. Ansökningen fick en rekordhög utvärderingsprocent på 99,4% och vann förstaplats i Life Science panelen. PoLiMeRs konsortium (Polymers i Levern: Metabolism och Regulation) satsar på att göra ett avtryck inom initiativet ’European Higher Education Area’ som det första forskarträningsinitiativet inom området personanpassad ‘systemmedicin’. PoLiMeRs mål är att träna 15 nyutbildade forskare till att bli den första generationen av dedikerade experter inom systemmedicin, genom att erbjuda dem träning inom tekniska, sociala och operativa dag-till-dag färdigheter. Det ska bidra till experter inom området med en bred kompetensprofil, vilket kan förstärka samarbetet och kommunikationen mellan datorlabb och  labb med en mer praktisk arbetsmiljö - så kallade ‘våtlabb’ - men också samarbetet mellan akademiska, kliniska och industriella labb. Professor Barbara Bakker vid UMCG, sa det här om samarbetet med Innovayt: “Experterna från Innovayt hjälpte oss enormt mycket med att förbättra ansökningen för PoLiMeR-projektet. Inte bara underlättade dom min roll som koordinator i projektet genom att avlasta mig och minska min arbetsbörda; de hade dessutom ett väldigt innovativt sätt att skapa informationstabeller och illustrationer. I tillägg, så hjälpte deras konstruktiva feedback på de vetenskapliga delarna av ansökningen med att formulera våra idéer på ett tydligare, och mer övertygande sätt. Jag rekommenderar Innovayt till alla mina kollegor som har planer på att skriva större forskningsanslag.”I början av 2018, så assisterade Innovayt det Medicinska Centret vid Groningens Universitet (UMCG), Nederländerna, med förberedelsen av en framgångsrik ansökning till programmet ’Marie Curie Initial Training Networks’. Ansökningen fick en rekordhög utvärderingsprocent på 99,4% och vann förstaplats i Life Science panelen. PoLiMeRs konsortium (Polymers i Levern: Metabolism och Regulation) satsar på att göra ett avtryck inom initiativet ’European Higher Education Area’ som det första forskarträningsinitiativet inom området personanpassad ‘systemmedicin’. PoLiMeRs mål är att träna 15 nyutbildade forskare till att bli den första generationen av dedikerade experter inom systemmedicin, genom att erbjuda dem träning inom tekniska, sociala och operativa dag-till-dag färdigheter. Det ska bidra till experter inom området med en bred kompetensprofil, vilket kan förstärka samarbetet och kommunikationen mellan datorlabb och  labb med en mer praktisk arbetsmiljö - så kallade ‘våtlabb’ - men också samarbetet mellan akademiska, kliniska och industriella labb.

Professor Barbara Bakker vid UMCG, sa det här om samarbetet med Innovayt: “Experterna från Innovayt hjälpte oss enormt mycket med att förbättra ansökningen för PoLiMeR-projektet. Inte bara underlättade dom min roll som koordinator i projektet genom att avlasta mig och minska min arbetsbörda; de hade dessutom ett väldigt innovativt sätt att skapa informationstabeller och illustrationer. I tillägg, så hjälpte deras konstruktiva feedback på de vetenskapliga delarna av ansökningen med att formulera våra idéer på ett tydligare, och mer övertygande sätt. Jag rekommenderar Innovayt till alla mina kollegor som har planer på att skriva större forskningsanslag”.

För mer information, kontakta Daniel Barbosa.