Skrivande av bidragsansökan med Innovayt

Innovayt strategi till bidragsansökningar delar upp processen i tre steg, som alla är viktiga för ett framgångsrikt innovationsprojekt.

I det första steget, valideras kundens projekt idé enligt explicita och implicita krav av ett givet stödprogram. I steg två, fokuseras det på utarbetandet av en konkurrenskraftig bidragsansökan samt rekrytering av projektpartner för kunden om det behövs. I det tredje och sista steget, när man mottagit ett positivt besked m.h.t. finansiering, kan stöd behövas för avtalsförhandlingar och genomförandet av det finansierade projektet.

  • Validering av projektidé enligt program och nymodighets nivå
  • Utarbetandet av ansökan och rekrytering av partners
  • Möjlig avtalsförhandling och genomförande av finansierat projekt

För en given klient och projektidé kommer Innovayt bedöma behovet av assistans i var och en av de tre faserna och presentera kunden med ett förslag, med beaktande av de särskilda behoven hos kunden samt kraven från det specifika stödprogrammet.

Klicka på ikonerna för att lära mer om de tre stegen och vad Innovayt erbjuder.
Thomas Elmbæk Knudsen
bulb

Berätta om ditt projekt

Har du en relevant idé, så kontakta oss gärna för en diskussion om dina möjligheter.

Beskriv ditt projekt här
Thomas Elmbæk Knudsen
telmbaek@innovayt.eu