Store Bedrifter

For store bedrifter representerer offentlige støtteordninger en rekke muligheter for å styrke innovasjon. Støtteprogram tilbyr innovasjon i form av ekstra finansiering til virksomhetens prosjekter, og bedre innovasjon i form av samarbeid med kompetente, eksterne partnere.

Anvendt på riktig måte, kan støtteprogram gi store bedrifter permanent adgang til den nyeste teknologi, samt de mest attraktive, internasjonale partnere på bedriftens forretningsområde. Men støttelandskapet forandrer seg hele tiden, og selv store bedrifter kan ikke opprettholde et konstant overblikk over mulighetene.

Hos Innovayt er vi eksperter i alle aspekter av støttefinansiering, fra idé til implementering. I vårt arbeid med store bedriftskunder anvender vi vår kunnskap for å trekke ut midler av høyeste verdi som samsvarer med selskapets innovasjonsstrategi.

Våre ytelser til store bedrifter omfatter:

  •  Identifikasjon av støttemuligheter til prosjektideer
  • Forberedelse og utarbeiding av effektive støtteordninger (i-Funding)

  • Et fast beredskap til bedriftens arbeid med offentlige støtteprogram (i-Generator)

  • Hjelp til prosjektledelse, herunder kontraktforhandlinger med støttende prosjekter

  • Oversikt over støttemuligheter for bedriftens forskjellige forretningsområder (Funding intelligence) Oversiktene kan være øyeblikksbilder eller dynamiske over tid

  • Ledelsesrådgivning på innovasjonsområdet. Vi gir råd om for eksempel intern R&D-organisering, partnerstrategier og lobbyvirksomhet på det innovasjonspolitiske området.

  • Utdannelses- og kursaktiviteter relatert til innovasjon og prosjektledelse

 

May Hald
bulb

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne:

Beskriv prosjektet ditt her
May Hald
mhald@innovayt.eu

Kommende frister for Store BedrifterNO
PES 2020
31-12-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
Support to Norwegian participation in Horizon 2020 - Financial support to proposal writing.
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
26-09-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D