Små- og mellomstore bedrifter

Innovayt finner den støtteordningen som passer best til ditt prosjekt. Vi bruker vårt nettverk og kunnskap om programmer til å finne de beste partnerne til prosjektet og utarbeider en effektiv søknad som optimerer dine sjanser for støtte.

Som SMB vil du ofte bli konfrontert med en eller flere av følgende problemstillinger:

  • Du har en idé til et nytt produkt eller en ny prosess som potensielt kan åpne nye marked, men du har ikke penger eller relevante partnere til å implementere ideen

  • Du har allerede utviklet et nytt produkt eller service, men har bruk for finansiering og en strategi for å bygge bro til markedet og lukke det første salget

  • Du føler behov for å bygge opp et nettverk hos sterke eksterne partnere for å kunne overvåke teknologiutviklingen i ditt felt

  • Du har vanskelig for å finne og holde fast på kvalifiserte medarbeidere til utviklingsprosjekter, og finne nye måter for å tilføre kunnskap til virksomheten

  • Du har kapasitetsbegrensninger og ser etter muligheter for å utvikle virksomhetens produksjon, enten lokalt eller internasjonalt

I alle disse situasjoner kan finansiering fra offentlige støtteordninger være en mulighet. Finansiering kommer fra de mange nasjonale og europeiske ordninger, hvor SMB er hovedmålet.

Vi bruker vår kunnskap og erfaring innenfor støtteordninger til å finne den beste støttemuligheten til ditt formål. Ved å overlate søknadsprosessen til oss, optimerer du sjansen for suksess i form av å oppnå støtte til prosjektet.

Hos Innovayt kaller vi det fulle kundeforløpet fra idé og utvelgelse av støtteordning til ferdiggjørelse av søknad for i-Funding.

 

May Hald
bulb

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne:

Beskriv prosjektet ditt her
May Hald
mhald@innovayt.eu

Kommende frister for SMBNO
PES 2020
31-12-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
Support to Norwegian participation in Horizon 2020 - Financial support to proposal writing.
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
26-09-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D