Tjenester

Innovayt arbeider med rådgivning om innovasjon. Våre spesialiteter er å hjelpe bedrifter med finansiering av deres innovasjonsprosjekter gjennom finansieringssøknader av høy kvalitet til offentlig støtte- og fiansieringsprogrammer.

Innovayt tilbyr en rekke tjenester, inkludert:

  • Identifisering av finansieringsmuligheter for ditt prosjekt
  • Forberedelser og utarbeidelse av effektive søknader
  • Hjelp til kontraktforhandling og prosjektledelse etter godkjenning av søknaden
  • Analyser og utredninger for offentlige aktører innen forskning- og innovasjonspolitikk
  • Opplærings- og kursaktiviteter relatert til innovasjon og finansiering

I vårt arbeid med innovasjonsfinansiering hjelper vi kunder i alle faser av prosjektmodningen, fra idé til og med søknad.

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71