Støtteordning

Innovayt er en ekspert på å hjelpe våre kunder med å finansiere offentlige støtteprogrammer.

Vi hjelper kunden med å identifisere og velge program og utvikle kundens prosjektidee. Vi finner de rette partnerne for prosjektet og utarbeider en støtteapplikasjon av høy kvalitet som er målrettet mot det valgte programmet.

Vårt hovedfokus er på europeiske og danske støtteprogrammer innen forskning, utvikling og innovasjon, som EUs rammeprogram for forskning og Innovasjonsfondet i Danmark. Vi jobber også med programmer som støtter markedets modenhet, personellmobilitet, kapasitetsutvidelse, infrastrukturutvikling og tematiske programmer på områder som grønn energi, miljø og IT. Hovedmålet med vår innsats er å finne riktig samsvar mellom programmet og kundens behov.

Se her for en oversikt over de forskjellige trinnene i søknadsprosessen.

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71