En søknadsprosess hos Innovayt går over tre faser

Alle tre fasene er vesentlige for at prosessen skal bli en suksess. I den første fasen, før selve søknadsprosessen begynner, er det viktig å validere kundens prosjektidé til det valgte programmet. I den andre fasen er det et fokus på skriving i tillegg til rekrutering av partnerne til kunden. Dette er selve søknadsprosessen. I den tredje fasen, etter avlevering av søknaden, kan det være behov for støtte til kontraktforhandlinger, samt til ledelsen og implementering av prosjektet som får støtte.

For en ny kunde og organisasjonens prosjektidé vil Innovayt alltid vurdere behovet for assistanse i de tre fasene, og presentere et forslag til oppgaveløsning som passer best for kundens konkrete ressurser og behov, så vel som kravene stilt i det søkte programmet.

 
May Hald
bulb

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne:

Beskriv prosjektet ditt her
May Hald
mhald@innovayt.eu