Søknadsfrister

Søknadsfrister

Hvis du har en relevant prosjektidé og vil vite mer om noen av finansieringsmetodene nedenfor, kontakt oss gjerne

rsousa@innovayt.eu

EU
LIFE
15-03-2017
Small business // SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
Environment - Integrated Projects
Type of activity
R&D
EU
LIFE
15-04-2017
Small business // SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
Climate Actions . Integrated Projects
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
10-10-2018
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
NO
BIA
10-10-2018
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
User-Driven Innovation - Value creation in Norwegian business through research based innovation
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
23-10-2018
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
31-10-2018
H2020
Call Topic
European Light Industries Innovation and Technology Project
Type of activity
RIA, CSA, SGA
EU
Horizon 2020
07-11-2018
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
07-11-2018
H2020
Call Topic
Science with and for society
Type of activity
CSA, LP
EU
Horizon 2020
14-11-2018
SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
09-01-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
15-01-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
MSCA-ITN: Innovative Training Networks
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
15-01-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
13-02-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
21-02-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
28-02-2019
SMV // Større virksomheder // Offentlig sektor
Call Topic
Horizon Prize - Social innovation
Type of activity
R&D
EU
EUROSTARS
28-02-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
Research intensive SMEs - technology and product development
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
28-03-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
02-04-2019
H2020
Call Topic
Science with and for society
Type of activity
CSA, LP
EU
Horizon 2020
03-04-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
07-05-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
23-05-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
05-06-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
05-09-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
26-09-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
09-10-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
22-10-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
06-11-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
07-11-2019
H2020
Call Topic
Science with and for society
Type of activity
CSA, LP
NO
PES 2020
31-12-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
Support to Norwegian participation in Horizon 2020 - Financial support to proposal writing.
Type of activity
R&D