Søknadsfrister

Thomas Elmbæk Knudsen

Søknadsfrister

Hvis du har en relevant prosjektidé og vil vite mer om noen av finansieringsmetodene nedenfor, kontakt oss gjerne

telmbaek@innovayt.eu

EU
Horizon 2020
12-03-2019
SME // Public sector
Call Topic
EU Joint programme - Neurodegenerative Disease Research
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
28-03-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
ICT - Information and Communication Technologies
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
02-04-2019
H2020
Call Topic
Science with and for society
Type of activity
CSA, LP
EU
Horizon 2020
03-04-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
07-05-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
23-05-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
05-06-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
18-06-2019
SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
Joint Technology Initiative - Shift2Rail
Type of activity
RIA, Collaboration
EU
Horizon 2020
05-09-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
EUROSTARS
12-09-2019
SME // Large Enterprises // Public sector
Call Topic
Research Intensive SME's - technology and product development
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
26-09-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
MSCA-COFUND: Co-funding of regional, national and international programmes
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
09-10-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
22-10-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
06-11-2019
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
07-11-2019
H2020
Call Topic
Science with and for society
Type of activity
CSA, LP
NO
PES 2020
31-12-2019
SMB // Store Bedrifter // Offentlige Institusjoner
Call Topic
Support to Norwegian participation in Horizon 2020 - Financial support to proposal writing.
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
08-01-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
12-02-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
19-02-2020
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
18-03-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
06-05-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
19-05-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
02-09-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
07-10-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
04-11-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 1
Type of activity
R&D