Små og mellomstore bedrifter

Innovayt finner den støtteordningen eller det finansieringsinstrumentet, som passer best for ditt prosjekt. Vi utarbeider en effektiv søknad, som optimerer dine sjanser for finansiering.

Gjelder en eller flere følgende situasjoner din bedrift:

  • Du har en idé til et nytt produkt eller service, som potensielt kan åpne nye markeder, men du har ikke penger eller mangler relevante partnere til å implementere ideen
  • Du har allerede utviklet et nytt produkt eller service, men har bruk for finansiering og en strategi for å bygge bro til markedet og gjennomføre det første salget
  • Du har vanskelig for å finne og holde fast på kvalifiserte medarbeidere til utviklingsprosjekter, og finne nye måter å tilføre kunnskap til virksomheten
  • Du har kapasitetsbegrensninger og ser etter muligheter for å utvikle produksjon, enten lokalt eller internasjonalt

I alle disse situasjoner kan ekstern finansiering være en mulighet for deg. Finansiering kommer fra de mange nasjonale og europeiske ordninger, som er målrettet mot SMBer. Finanisering kan forekomme i form av støtte eller egenkapital investeringer/kreditt.

Hos Innovayt tar vi kunder gjennom hele prosessen fra ide og valg av finansieringkilde til ferdigstillelse av søknader, i tillegg til forhandlinger om finaiseringbetingelser og prosjekt klart til oppstart.

Vi bruker vår kunnskap og erfaring til å finne den beste finansieringkilde for ditt formål. Ved å utarbeide søkander med oss optimerer du sannsynligheten for suksess i form av å oppnå fiansiering til prosjektet.

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71