Prosjektledelse

En typisk bekymring hos søkere for offentlig støtte til innovasjon er omfanget av den ekstra prosjektledelsen og rapporteringen som følger med støtten.

Hos Innovayt er vår klare erfaring og syn at kravene til prosjektledelse og rapportering om de fleste bedriftsfokuserte programmer i dag er enklest og I tillegg  overvinne det store flertallet av søkerne.

For kunder som ikke har ressurser eller føler seg trygge i felt, kan Innovayt hjelpe med følgende:

  • Sette opp og kvalitetssikre kundens interne systemer og prosedyrer for uavhengig prosjektledelse
  • Utarbeidelse av obligatorisk rapportering til programseieren under prosjektet, både når det gjelder innhold, oppnådde resultater og økonomisk rapportering.
  • Hjelp til i enhver kontraktforhandling før du inngår en støttekontrakt med EU
  • Kontinuerlig hjelp til prosjektledelse gjennom fast konsulent som kontaktperson
Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71