i-Facilitator

i-Facilitator er en service til offentlige bransje- og yrkesaktører på som ønsker å tiltrekker mer finansiering og kunnskapsbasert innovasjon til lokale bedrifter.

i-Facilitator kan for eksempel anvendes av et lokalt eller regionalt virksomhetsstyre eller en bransjeorganisasjon for å mobilisere innovasjon i lokale bedrifter eller medlemsbedrifter.

i-Facilitator er basert på et partnerskap mellom kunden og Innovayt, som sammen velger og screener lokale bedrifter med hensyn på deltagelse i søknader til offentlige innovasjonsprogram. Styrken i partnerskapet ligger i å kombinere den (typiske) offentlige aktørens kunnskap om lokal virksomhetsstruktur med Innovayts spesialiserende kunnskap om offentlige støtteordninger.

Partnerskapet og prosjektplanen i i-Facilitator er alltid tilpasset den enkelte kunde. Men alle i-Facilitatorprosjekt er basert på klare resultatmål for antallet av konkrete prosjektsøknader som kommer ut av prosessen.

Kjerneaktiviteter i i-Facilitator er som følger:

  •  Innledende analyse som skaper et overblikk over bedrifter som egner seg for støtte
  • Valg av konkrete målbedrifter

  • Møter mellom valgte bedrifter, i-Facilitator-kunden og Innovayt

  • Screening og validering av samlede prosjektideer

  • Støtte til søknad

  • Trening og kompetanseoppbygging vedr. Støtteprogram

May Hald
bulb

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne:

Beskriv prosjektet ditt her
May Hald
mhald@innovayt.eu

Relaterte saker