Offentlige Institusjoner

Innovayt har lang erfaring med offentlig politikk på forsknings- og innovasjonsområdene. Vi er en anerkjent partner for europeiske, nasjonale, regionale og lokale myndigheter, som ønsker å evaluere og forbedre deres politikk og programmer.

Innovayt arbeider typisk med prosjekter hvor private bedrifter søker offentlige innovasjonsprogrammer. Samtidig har Innovayts base av konsulenter en meget bredt erfaring med offentlig innovasjonspolitikk, blant annet gjennom arbeid i departementer, regioner og kommuner.

Denne kombinasjonen gir Innovayt en unik posisjon som eksperter, både i forsyning og etterspørsel av innovasjonspolitikk. Dette gjør det mulig for oss å utarbeide analyser og prosjekter av høy kvalitet for offentlige kunder når vi tar utgangspunkt i den konkrete kunnskapen fra brukerne om innovasjonspolitikk og dens virkemidler.

Innovayts ytelser til offentlige aktører omfatter:

  • Strukturerte prosesser for regionale myndigheter og bransjeorganisasjoner, med formål å øke deltakelse fra lokale virksomheter og institusjoner I offentlige støtteprogrammer (I-Facilitator)
  • Forberedelse og utarbeiding av effektive støtteordninger for offentlige programsøkere
  • Analyser, evalueringer, rapporter og anbefalinger om innovasjonspolitikk
  • Utdannelses- og opplæringaktiviteter relater til innovasjon, finansiering og prosjektledelse
Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71