Revisjon av Horizon2020 prosjekter

Revisjon av Horizon2020 prosjekter

04-10-18

I fjor startet kommisjonen egne revisjoner av Horizon2020-prosjektene.  Den «Indicative Audit programme» undersøker og reviderer gjennomføringen av prosjekter for å sikre at de overholder avtalen til tilskudd. Hvis revisjonen viser uberettigede kostnader, betydelige feil, uregelmessigheter, svindel eller alvorlig brudd på forpliktelser, kan det føre til suspensjon, oppsigelse, avslag på kostnader, reduksjon av tilskudd og i svært alvorlige tilfeller utelukkelse og / eller økonomiske sanksjoner. Alle prosjektdeltakere i alle H2020-programmene har like sjanser for å bli revidert. Det er to måter å bli revidert: 1. Hvis kommisjonen har rimelig mistanke om uregelmessigheter i prosjektet eller rapporter, f.eks. svindel, feilaktig rapportering eller manglende overholdelse av kravene i tilskudds avtalen. 2. Kommisjonen gjør noen tester hvor alle kan bli valgt for revidering EU-kommisjonen har utgitt et dokument med informasjon om dette som bør gjennomleses dersom din organisasjon må gjennom en revisjon. Det er uthevet her.