Results for the SME instrument

Results for the SME instrument

28-12-18

Resultatene fra siste finansieringsrunde for SME Instrument fase 1 og 2 har blitt offentliggjort. Mange forslag og hard konkurranse førte til at bare de grundigste og mest dedikerte søknadene slapp gjennom nåløyet. Innovayt har hatt suksess med å hjelpe et imponerende antall SME-foretak gjennom søknassprosessen.

I alt har åtte fase 1-prosjekter og syv fase 2-prosjekter blitt godkjent med Innovayts hjelp i de siste finansieringsrundene. Disse prosjektene har blitt gjennomført på grunn av et solid samarbeid mellom vårt sterke konsulentteam og prosjektgruppene fra de involverte SME-foretakene. Innovayts suksessrate i denne runden ligger på 35% for fase 1 og 20% for fase 2. Til sammenligning ligger den samlede suksessraten for SME Instrument på henholdsvis 9% og 4% for fase 1 og fase 2.

Denne runden konkluderer et svært tilfredsstillende år for Innovayt og våre aktiviteter innen SME Instrument. 41 Innovayt-støttede prosjekter har oppnådd finansiering (derav 25 fase 1 og 16 fase 2), og vi har dermed overgått fjorårets resultater. Vi i Innovayt ønsker å gratulere alle prosjektene vi har samarbeidet med for å ha oppnådd finansiering i denne runden. Vi ser fram til å fortsette disse samarbeidene i 2019.

Godt nytt år!