Et ekspanderende Oslo-kontor vil betjene Norges dynamiske oppstarts- og innovasjonsmiljø

Innovayt utvider sitt team i Oslo

15-11-18

Oslo-kontoret blir utvidet til fem medarbeidere med ansettelsen av Martin Mendes som researcher og Georgina Askeland som fast konsulent. Med daglig leder May Hald i spissen vil det voksende Oslo-teamet fortsette å betjene de blomstrende oppstarts- og innovasjonsmiljøene i Norge.

Georgina har bakgrunn fra medisinsk forskning og vitenskapelig kommunikasjon, og har nylig fullført sin doktorgrad innen molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo. Hun vil jobbe med utviklingen av prosjekter og forberedelser for utlysninger, både relaterte til biovitenskap og andre felt.

Martin Mendes har en bachelor i maskinteknikk fra NTNU og studerer master i Ledelse av Teknologi. Han vil jobbe med oss på deltid, og tre til med støtte ved prosjekter og adhoc-oppgaver.

Pedro Guimarães, Country Manager, og Miguel Pinheiro, begge baserte i Portugal, vil fortsette å støtte Oslo-kontoret med deres lange erfaring.

Ta gjerne kontakt med daglig leder May HaldGeneral Manager Norge, for mer informasjon.