Fremragende suksess for selskaper som søker H2020s SME-instrument

Fremragende suksess for selskaper som søker H2020s SME-instrument

02-07-18

Under fire år har nå gått med Horizon 2020 SMB Instrument, og allerede i mars 2018 nådde Innovayt den milepæl av å ha hjulpet 100 søkere å få finansiering fra programmet. Dette tallet vokser raskt - i juni 2018 er tallet 114 prosjekter, med 80 fase 1 og 34 fase 2, totalt 60 millioner euro i finansiering. Vi har hjulpet kunder i Danmark, Tyskland, Island, Norge, Portugal, Sverige og Storbritannia til å bli SMB Champions League-vinnere. De 100 + søknadene er spredt over flere områder: helse, IKT, sikkerhet, bioteknologi, energi, transport, ingeniørfag og teknologi, agrofood, materialer og prosesser, miljø etc.

SMB-instrumentet adresserer små og mellomstore bedrifter (SMB’er) med nyskapende ideer som er støttet av en ambisiøs forretningsplan, for å få markedsavklaring og skalere internasjonalt. SMB Instrument «high risk high potential» SMB’er til å utvikle og markedsføre nye produkter, tjenester og forretningsmodeller som har potensial til å skape et nytt marked eller påvirke de eksisterende, og dermed drive økonomisk vekst. Dette programmet er svært konkurransedyktig med suksessrate under 8 og 5% for henholdsvis fase 1 og fase 2.

Vi ønsker å takke alle våre kunder for muligheten til å jobbe sammen om prosjektideer, og ønsker dem lykke til i gjennomføringen av prosjektene sine.

For mer informasjon, vennligst kontakt Carlos Costa.