Disrupter hjerteovervåkning fra operasjonssalen til intensivavdelingen

Disrupter hjerteovervåkning fra operasjonssalen til intensivavdelingen

31-10-18

Cardiaccs sitt oppdrag er å revolusjonere måten som hjertekirurger får innsikt i hjertefunksjon og -bevegelse, under og etter åpne hjerteoperasjoner. Slik innsikt er veldig viktig for å detektere komplikasjoner som for eksempel hjerteinfarkt. Cardiaccs’ patenterte løsning innebærer å legge til et akselerometer til en standard epikardial paceledning. Slike paceledninger blir rutinemessig brukt på de fleste hjerteoperasjonspasienter for å måle hjertefunksjon og kontraktilitet i sanntid. De benyttes både under og etter operasjonen – opptil syv dager etterpå.

Cardiaccs og Innovayt innledet sitt samarbeid i 2015, når teknologien var på et tidlig stadie og sto foran nok tekniske utfordringer til at det passet godt opp mot EuroStars-programmet sine krav. Innovayts konsulenter hjalp med å skrive støttesøknaden som tok teknologien til neste steg – å sørge for at sikkerheten og effektiviteten er ivaretatt ved bruk hos pasienter. Etter hvert som EuroStars-prosjektet nærmet seg slutten bestemte Cardiaccs og Innovayt seg for å inngå enda et samarbeid for å støtte opp under de neste stegene før markedslansering: samarbeidsmodningen av maskinvare- og programvareelementene, og obligatorisk klinisk validering fra flere hold før markedsopptak av medisinsk utstyr. Fast Track to Innovation-programmet (FTI) var EU-programmet som best matchet problemstillingen, og Innovayts konsulenter skrev enda en suksessfull søknad, som sikret støtte fram til 2021. Da forventes denne innovative løsningen å være i bruk i operasjonssaler over hele verden.