Investerings- og kredittinstrumenter

I tillegg til muligheten for direkte støtte til innovasjon i form av tilskudd, er det et økende antall offentlige programmer som tar sikte på å finansiere selskapenes innovative ideer gjennom tilveiebringelse av aksjekapital, lånekapital eller andre former for kreditt. Eksempler på dette finnes i flere av Den europeiske investeringsbankens instrumenter (EIB) og i det europeiske instrumentet EIC Accelerator (Blended Finance).

I tillegg kan det i noen land og regioner være muligheter for gunstig finansiering gjennom skattefradragsordninger for private FoU-investeringer.

Innovayts eksperter hjelper din bedrift å utnytte mulighetene gjennom følgende tjenester

  • Screening og valg av de mest fordelaktige investerings- og kredittinstrumentene til dine formål
  • Utarbeidelse av applikasjoner for relevante instrumenter, inkludert utarbeidelse av lånesøknader, økonomiske- og forretningsplaner
  • Bistand i due diligence prosesser og forhandlinger med eksterne investorer og instrumentforvaltere for å sikre best mulig investeringsforhold for kunden
  • Bistand i forhandlinger med långivere angående ulike typer vilkår for kreditt, renter, tilbakebetalingsplaner, etc.
  • Vi implementerer strategier for blandede finanser for kunder der tilskudd kombineres med egenkapital- og kredittinstrumenter eller gjennom søknad om integrerte instrumenter som EIC Accelerator (Blended Finance-alternativet)
Fortell om prosjektet ditt
Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.
Kenneth Glarbo kglarbo@innovayt.eu Phone: +45 2528 6362

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71