Horizon 2020 (H2020)

Horizon 2020 er det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon som går fra 2014 til 2020 med et budsjett på 70 milliarder euro.
Horizon 2020

H2020 kombinerer all EU forskning og innovasjonsfinansiering som tidligere ble innvilget gjennom det 7. rammeprogrammet, Competitiveness and Innovativon Framework Programme (CIP) og European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Kommersielle muligheter

H2020 har et stort antall låneprogram. H2020-tilnærmingen er generelt for å takle samfunnsmessige utfordringer ved å bidra til å bygge broer mellom forskning og markedet ved for eksempel å hjelpe nyskapende bedrifter utvikle sine teknologiske gjennombrudd til levedyktige produkter med ekte kommersielle potensiale.

De følgende tre punker er de mest attraktive i H2020 for selskaper:

SMB instrumentet: H2020 inkluderer et attraktivt virkemiddel rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB) som holder innovative ideer med høy markedspotensial.

Les mer om SMB instrumentet her.

Marie Sklodowska-Curie Actions: H2020 finansierer opplæring, mobilitet og rekrutering av enkeltforskere i selskaper samt i akademia.

Les mer om Marie Sklodowska-Curie Actions her.

Samarbeidsprosjekter: H2020 finansierer direkte samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner innen et mangfold av spesifikke temaer.

Les mer om samarbeidsprosjekter her.


Kommende frister for Horizon 2020EU
Horizon 2020
07-10-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
02-09-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
19-05-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
13-05-2020
private sector
Call Topic
FET-Open: Challenging Current Thinking
Type of activity
RIA
EU
Horizon 2020
18-03-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
19-02-2020
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Cut-Off Date
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
08-01-2020
SME
Call Topic
SME Instrument Cut-Off Date - Phase 2
Type of activity
R&D
EU
Horizon 2020
11-11-2019
private sector
Call Topic
Information and Communication Technologies: Cybersecurity
Type of activity
RIA
EU
Horizon 2020
07-11-2019
H2020
Call Topic
Science with and for society
Type of activity
CSA, LP
EU
Horizon 2020
22-10-2019
SMF // Store Företag // Offentliga Institutioner
Call Topic
FTI - Fast Track to Innovation Pilot Cut-Off Date
Type of activity
R&D