Finansieringsstrategi

Mulighetene I det europeiske finasieringslandskapet er uklare, og endres stadig etter hvert som nye instrumenter lanserer, mens andre kan endres eller slutter å eskistere.

Med våre lange erfaringer innen offentlig innovasjonsfinansiering, kan vi hjelpe deg med å lage en oversikt og utvikle en tydelig og effektiv finansieringsstrategi for innovasjonaktivtetene dine eller spesifikke prosjekter.

I vårt arbeid med finansieringsstragier inkluderer vi og analyser alle de viktigste spørsmålene som belyser et samsvar med programmet, og dermed relevansen av en applikasjon. Dette inkluderer aspekter som nyhetsverdi, støttende aktiviteter, selskapets eksisterende profil, og forretiningsplan samt formkrav I programmer. Men det er også en rekke uforemelle aspekter som f.eks. historiske suksessrater, tidligere støttende prosjekter i undersøkte program og andre forhold.

Rådene våre belyser også om finansieringsstrategier og forhåndsinvesteringer som kunden må forvente når hen setter i gang en søknad, og senere for prosjektledelse I tillegg til rapportering av tildelt tilskudd eller investeringer fra programmet.

Samlet gir disse elementene et solid grunnlag for selskapet å ta en beslutning om å søke fra ett eller flere finansielle instrumenter.

Finansieringsskanning

Et eksempel på Innovayts finansieringsstrategiarbeid er Innovayt Funding Scan – et produkt rettet mot kunder som ønsker full oversikt over støtte og finansieringsmuligheter for et helt selskap, en forskningsorganisasjon, eller for en rekke forretningsområder eller prosjektideer.

Resultatet av en finansieringsskanning er en grundig rapport om alle relevante finansieringskilder som oppsummerer de vesentligste funksjonene i programmet i en klar form som gjør at programmene kan sammenlignes på de aspektene som er viktigst for søkere. Eksempler på dette er opptakskrav, kvalifikasjonsbetingelser og konkurrerende sitering i programmet.

Formålet med Innovayt Funding Scan er å gi kunden et grunnlag for valg og prioritering av finansierings- og støttealternativer mot kundens prosjektideer, og på den måten skape et grunnlag for å bestemme å igangsette applikasjoner for utvalgte finansieringsinstrumenter.

Fortell om prosjektet ditt

Har du en relevant idé, så kan du kontakte oss for å diskutere muligheterne.

Margarida Martins
Country Manager Norway

mmartins@innovayt.eu
Phone: +351 913 358 526

 

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 47 88 30 71