PES

Støtteordning til å skrive søknader rettet mot Horisont Europa.

Den norske PES-ordningen fra Norges forskningsrådet tilbyr støtte til offentlig sektor, industri og forskningsinstitusjoner i Norge for å utarbeide søknader rettet mot EUs rammeprogram (Horizon Europa).

Formålet med PES er å styrke norsk deltakelse i Horisont Europa med å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag og øke kvaliteten på søknader. PES støtter prosessen med å utarbeide en EU-søknad – og kan medfinansiere utgifter som påløper i utarbeidelsen av en EU-søknad, for eksempel tidsbruk, reiser og konsulent kostnader til søknaden.

Støttebeløp: Støttebeløpene i PES varierer, og henger sammen med prosjekttype, søkers rolle og budsjettet i det planlagte HE-prosjektet.

Type aktivitet: EU-søknadsskriving

Krav: Støttebeløpene blir utbetalt dersom den innsendte HE-søknaden blir formelt godkjent (såkalt «eligible»). Ekstra støtte plusses på dersom HE-søknaden oppnår evalueringsresultat som er såkalt «over threshold». PES-støtten blir utbetalt etterskuddsvis, når Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende foreligger.

Denmark

Address
Rued Langgaards Vej 7,5
DK – 2300 København S
Danmark

Phone
+45 88 70 87 30

Portugal

Address
Avenida João Paulo II, nº 30
4715-034 Braga
Portugal

Phone
+351 253 261 169

Norway

Address
Oslo Science Park – Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Phone
+47 22 95 85 00