Funding Programmes

Marie Skłodowska-Curie Actions

EN
DA
SV

Programmet Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) er en del af Horizon Europe (HEU) og administreres af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (European Research Executive Agency – REA). Formålet er at tiltrække og beholde talenter i Europa. Programmet yder støtte til fortræffelig forskning og innovation, og udstyrer forskere på alle stadier af deres karrierer med ny viden og nye færdigheder gennem øget mobilitet på tværs af landegrænser, hvor forskerne vil blive eksponeret for flere forskellige sektorer og discipliner.

Den positive indvirkning fra MSCA er ikke begrænset til den enkelte forsker, men bidrager også til udviklingen af enestående ph.d.-programmer, post doc-uddannelsesprogrammer, og forskningssamarbejdsprojekter mellem akademiske og ikke-akademiske organisationer. Siden disse MSCA-aktioner blev iværksat, har indsatsen været markeret som den Europæiske Unions største program for ph.d.-uddannelse og postdoc-træning.

MSCA-programmet består af 5 aktioner med forskellige formål:

  1. Doctoral Networks: En implementering af ph.d.-programmer gennem partnerskaber bestående af organisationer fra forskellige sektorer i og omkring Europa. Helt specifikt for at uddanne højt kvalificerede ph.d.-studerende, stimulere kreativitet, forbedre innovationsevnen og øge beskæftigelse på længere sigt.
  2. Postdoc stipendier: Støtte til transnational rekruttering af erfarne forskere.
  3. Personale-udveksling: Opfordrer til samarbejde mellem organisationer gennem udveksling af personale.
  4. COFUND: her ydes støtte til regionale, nationale, og internationale programmer i forbindelse med træning og karriereudvikling gennem medfinansiering.
  5. MSCA og borgere: Her vil forskningen og forskeren komme tættere på den brede befolkning.

For yderligere information og de seneste nyheder, henvises der til programmets officielle hjemmeside.

Case stories

Want to discuss your options?